Principis de màquines. Dinàmica i Termodinàmica

Cal començar el curs repasant conceptes científics … Abans d’estudiar les màquines cal tenir clars els principis bàsics que regeixen el seu funcionament: Dinàmica i Termodinàmica.
Aquest és el nostre material d’aprenentatge: