Projecte BellSmartCity amb Arduino

Projecte BellSmartCity amb Arduino

Hem dedicat el 3r trimestre de 4t d’ESO a investigar l’ús dels fluids per realitzar treball. Per donar resposta a certs alumnes i donar continuitat al treball amb Arduino del 1r trimestre es va proposar el projecte de regulació de trànsit intel·ligent BellSmart City, que consisteix en un pont llevadís amb fanals, barreres i  semàfors que actuen en funció de les dades preses per dos sensors d’ultrasons i un de llum.

Funcionament del sistema:
Quan un sensor d’ultrasons situat al pont detecta la proximitat de vaixells, els semàfors de cotxes que inicialment estan en verd, passen a àmbar. Quan aquest mateix sensor detecta que el vaixell en qüestió ja està molt a prop del pont, els semàfors passen a vermell, les barreres baixen per impedir el pas dels cotxes i el pont puja.

Quan un segon sensor d’ultrasons, situat al darrere del pont, detecta que el vaixell ja se’n va, el semàfor passa a àmbar, el pont baixa i les barreres pugen. En aquest moment es restableixen les condicions inicials i el semàfor passa a verd.

A més, un sensor de llum regula la intensitat d’il·luminació dels fanals del pont de manera que quanta menys llum ambiental hagi, més llum donen els fanals.

Problemes! Vam pretendre accionar el pont i les barreres amb un sistema hidràulic amb xeringues, accionat per servos. Però aquests no tenien prou potència, tot i què vam probar a augmentar la força amb engranatges, fins i tot amb un vis sens fi.

Hem gastat molt temps intentant solucionar aquest problema, i al final hem acabat treient les xeringues i acoblant l’eix dels servos directament a l’articulació del pont. La solució és dubtosa, no ha hagut temps per fer suports adequats als servos, ni de substituir les xeringues incials de les barreres, així que les hem deixat estar.

En el que si ens hem sortit és amb la programació, aquest és l’esquema:

La variable “vaixell” que pren valor 1 quan hi ha un vaixell en la zona del pont, i valor 0 quan no hi ha vaixell, permet que quan el sensor 1 deixa de detectar vaixell perquè està passant per sota del pont, el sistema no retorni a les condicions inicials (semàfor verd, pont abaix).

Aquest projecte ha estat documentat pels alumnes al bloc belldraulic.blogspot.com, i en aquest bloc a la pàgina BellSmart City