Podem solucionar el problema de la sequera?

Podem solucionar el problema de la sequera?

La sequera a Catalunya és alarmant. Per tal de trobar solucions, ahir es va reunir el Gabinet de Crisi de l’Aigua a Catalunya.

Membres del Gabinet de Crisi de l’Aigua participants:

  • Oscar Larroy, President de la Generalitat de Catalunya
  • Alberto Guillen, director de l’AMADEU (A favor de Malgastar Agua Donde Escasea Ultimamente)
  • Albert Romero, portaveu de l’OCS (Organització de Consumidors Secs)
  • Enric Carbajo, president de l’AEH (Associació d’Enginyers Hidràulics)
  • Nordine Ferron, representant de la divisió de l’aigua del METGE (Molts Ecologistes Treballant Gràcies a l’Escasetat)
  • Adrian Llorente, portaveu de la plataforma APHH (Anti Plan Hidrológico Nacional)
  • Carolina Crespo, coordinadora general de la divisió Aigua de l’ONU, ha estat invitada per presidir i moderar aquesta reunió.

membres del Gabinet de Crisi participants

Desenvolupament de la sessió

Es demana als grans consumidors d’aigua per a l’oci que disminueixin el consum. Es proposa substituir la gespa natural als camps de golf per gespa artificial, la qual no cal regar, només mullar una mica. Es pot utilitzar per això aigua del mar sense cap tipus de tractament. Els problemes mediambientals derivats de la necessitat de combustibles fòssils per aconseguir els polímers necessaris per a aquesta gespa es deixen de banda donada la prioritat de disminuir l’abusiu consum d’aigua a aquestes instal·lacions. També es pot utilitzar aigua del mar per omplir les piscines privades, però una mica depurada per tal d’evitar infeccions als banyistes. Tant el President de la Generalitat com el director de l’AMADEU es mostren contraris a prendre aquestes mesures, al·legant que tothom té dret a gaudir del seu oci i que els camps de golf i els complexos turístics són fonts d’ingressos, encara que aquests ingressos s’acabin gastant en garantir l’aigua a aquestes instal·lacions.

Quant els trasavassaments, tos els participants excepte el President de la Generalitat es mostren contraris, ja que portar aigua d’un riu a un altre significa gastar l’aigua del primer. El President proposa que quan això passi s’inverteixi el sentit del trasvassament. El representant del METGE s’oposa, al·legant que si fem travassaments amb canvi periòdic de direcció, els ecosistemes no podran estabilitzar-se i encara s’empitjorarà la situació.

Quant a comprar aigua a dessaladores externes, tots els participants es mostren contraris al President. Es culpabilitza a l’Executiu per no haver començat a construir dessaladores abans, donat que la sequera no ha començat ara. Portar aigua en trens i vaixells suposa unes despeses econòmiques enormes en transport, depuració d’aigües en dipòsits que no se sap què han contingut abans i infrastructures per abocar aquesta aigua a la xarxa, a més de les pèrdues inevitables d’aigua durant el transport. El president de l’AEH considera l’opció de la dessalació de l’aigua del mar com la millor opció i proposa construir una extensa xarxa de dessaladores al llarg de tot el litoral català.

El portaveu de l’APHN considera què el prioritari és disminuir el consum, cal consumir menys del què tenim per tal que els embassaments es puguin anar omplint poc a poc. Critica fortament la gestió de la Generalitat per no haver pres cap mesura per fomentar l’estalvi, per gastar els diners en tecnologies carísimes i dubtoses en comptes de gastar-los en subministrar mecanismes airejadors per a totes les aixetes de Catalunya. Som molts habitants i si tots reduïm el consum, estalviarem moltíssima aigua. El representant del METGE considera prioritària la creació d’un pla d’estalvi d’aigua a nivell nacional.

En conclusió, els participants d’aquesta reunió estan descontents amb la gestió que s’ha fet i què és pretén fer de l’aigua, castigant l’excés de consum dels petits consumidors i permetent l’ús abusiu per a l’oci, gastant enormes quantitats de diners per tal de sortir del pas sense solucionar res. Cal una llei i una despesa econòmica que garanteixi el consum només de l’aigua imprescindible per part de tothom, sense confiar en l’aigua dels altres, siguin catalans, espanyols o estrangers.

Més informació sobre els temes tractats en aquesta reunió: