El nostre debat nuclear

El nostre debat nuclear

El passat 30 de novembre de 2007, els alumnes de Tecnologia Industrial de 1r de batxillerat, vam fer un debat sobre la conveniència de la construcció d’una central nuclear a un poble fictici: HYRULÉ de Llobregat.

Els assistents a aquest acte vam ser:

  • Carolina Crespo, Alcaldesa d’Hyrulé
  • Enric Carbajo, Secretari General de l’Energia, depenent del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
  • Wilson Giler, propietari de l’empresa Energies Renovables S.A.
  • Alberto Guillen, Futur director de la central nuclear
  • Nordine Ferron, membre de Greenpeace, associació ecologista contraria a l’energia nuclear
  • Oscar Larroy, propietari de l’empresa constructora Centrales Nucleares S.A.
  • Albert Romero, pagés representant dels veïns d’Hyrulé
  • Adrian Llorente, ecologista indepedent a favor de l’energia nuclear

Desenvolupament de la sessió:

– El propietari de l’empresa Energies Renovables, S.A. ofereix la posibilitat d’instal·lar plaques solars a les teulades de tots els edificis del poble per tal d’obtenir energia elèctrica sense necessitat de construir la central, a la qual cosa el Secretari General d’Energia diu que el Ministeri no pagarà cap instal·lació d’energies renovables, ja que aquestes no garantitzen la cobertura de la demanda energètica.

– El membre de Greenpeace expressa la seva preocupació pels residus radiactius generats per la central, i el propietari de la constructora Centrals Nuclears, S.A. ofereix construir una mina subterrània convenientment protegida amb murs de formigó revestits amb plom per tal d’emmagatzemar el combustible gastat.

– L’Ecologista independent proposa utilitzar la central només durant un curt període de temps (10-15 anys), mentre les renovables acaben de desenvolupar-se, a la qual cosa el Secretari General d’Energia s’oposa, ja que una central nuclear només es rentabilitza amb un període d’explotació llarg (almenys 30 anys).

– El futur director de la central intenta convèncer als veïns el poble de la conveniència d’aquesta central, ja que generaria molts llocs de treball a la gent del poble. El propietari d’Energies Renovables, S.A. mostra la seva preplexitat davant la proposta que simples pagesos sense cap mena de preparació facin tasques que corresponen a personal qualificat.

– El representant del veïnat considera que no passa res per recarregar el reactor un parell de cops, que els veïns estan a favor de la central sempre i quan representi un benefici econòmic per a ells.

Així doncs, després d’una hora de debat, l’alcaldesa d’Hyrulé es veu obligada a aixecar la sessió sense haver arribat a cap conclussió. Així i tot va ser una bona experiència considerar els diferents aspectes positius i negatius d’aquesta font d’energia.