Centrals nuclears

Centrals nuclears

A les centrals nuclears l’energia tèrmica s’obté al reactor mitjançant reaccions de fissió de nuclis d’urani. La fissió d’1 g d’U235 allibera tanta energia com la combustió de 1.600 kg de petroli o de 2.400 kg de carbó.
Els següents videos expliquen molt bé el funcionament d’aquestes centrals:Instal·lacions nuclears a Espanya
Obtenir energia elèctrica en centrals nuclears implica l’existència de tot un seguit d’instal·lacions relacionades: fàbriques de combustible i magatzems de residus nuclears. Al nostre país tenim de tot:

EspanyaNuclear

  • 5 centrals (7 reactors) en funcionament produeixen el 20% de l’ectricitat a Espanya: Almaraz I i II, Ascó I i II, Vandellós II i Trillo, amb reactors BWR, i Cofrentes amb reactor PWR.
  • una central  aturada des del desembre de 2012: Santa María de Garoña, una altra (aturada des de l’abril del 2006) en procés de desmantellament: José Cabrera i una altra (aturada des de l’octubre de 1989) en fase de latència a l’espera del total desmantellament, previst per al 2028: Vandellós I.
  • diversos projectes de centrals nuclears aturats per moratòria nuclear: Lemóniz I y II (Vizcaya), Valdecaballeros I y II (Badajoz), Trillo II (Guadalajara), Escatrón I y II (Zaragoza), Santillán (Cantabria), Regodola (Lugo), Sayago (Zamora).
  • una fábrica de combustible nuclear: Juzbado (Salamanca)
  • un centre d’emmagatzematge de residus radiactius de baixa y mitja activitat: el Cabril (Córdoba)
  • un centre d’emmagatzematge per al combustible gastat de les centrals i els residus d’alta activitat (ATC), en projecte.

especial energia Nuclear
Què es fa amb els residus radiactius

Els residus de baixa i mitja activitat s’emmagatzemen de manera temporal a les pròpies centrals nuclears fins que són traslladats al centre d’emmagatzematge definitiu de El Cabril. El que es fa allà amb aquests residus es pot veure en aquest vídeo:

BlancComplet

Els residus d’alta activitat (el combustible gastat) s’emmagatzema “temporalment” en piscines a les centrals nuclears. Però aquestes piscines estan arribant al límit de la seva capacitat (la piscina de Trillo es va saturar l’any 2002). Cal un centre d’emmagatzematge per aquests residus: l’ATC: Almacén Temporal Centralizado, en projecte.