Energia nuclear

Energia nuclear

EinsteinL’energia nuclear s’obté dels canvis que es produeixen en els nuclis dels àtoms, en les anomenades reaccions nuclears. Cal recordar que l’energia obtinguda en aquestes reaccions ja no depén del poder calorífic, sinó de la massa que s’ha perdut: E = m·c2

A la web del Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) hi ha un munt d’animacions que ens ajudaran a entendre tot sobre l’energia nuclear i les radiacions.

Quant a les reaccions nuclears, veieu aquest video per tenir clar en què consisteixen la fusió i la fissió:

Anomenem combustibles nuclears als elements que en condicions adequades poden produir reaccions nuclears energèticament aprofitables. El seu cicle comença amb l’obtenció del mineral i acaba amb el gran problema dels residus radiactius, els quals poden continuar emetent radiacions durant milers d’anys. Conegueu aquest cicle clicant sobre la imatge.

LisaSiguem crítics:
Diuen que la nuclear és la solució per produir electricitat neta, ja què no emet gassos d’efecte hivernacle, peró  … què passa amb tots els que s’emeten durant el cicle del combustible nuclear?