Els nostres robots

La placa controladora és el cervell dels nostres robots. Es diu ZUM. Està basada en Arduino, és Open Source i Made in Spain.
http://diwo.bq.com/placa-controladora-conexion-zum/

PrintbotSuperior


Alimentació de la placa:
En connectar-la amb l’USB a l’ordinador, haurien d’encendre’s alguns llums (LEDs). Si és així, sabem que el corrent arriba correctament a la placa.
Desconnecta l’USB. Agafa ara el portapiles i posa les piles correctament (mira aqui com fer-ho). Connecta el portapiles a la placa, s’encenen els LEDs?

L’entorn de programació es diu BitBloq
Bitbloq online només funciona amb el navegador Google Chrome. Hem de crear un compte per desar els nostres projectes i compartir-los (utilitzem les nostres dades ibellvitge).
Per poder programar la placa des de Bitbloq cal tenir instal·lada l’aplicació Web2Board >>
Bitbloq offline (no cal Web2board)

El primer programa
Recuperem el primer programa de proba (Explora / Projecte 01). Aquest programa farà que el LED de la placa s’encengui i s’apagui de manera intermitent.

Carreguem el programa a la placa i executem-lo
Per que l’ordinador reconegui la placa controladora haurem d’instal·lar el programa Web2board.
Un cop descarregat caldrà reiniciar l’ordinador i ja podrem carregar el programa a la placa.
Si no s’obre el programa un cop instal·lat caldrà reisntalar-lo com a administrador, clicant amb el botó dret sobre l’executable i seleccionant “Ejecutar como administrador”.


pin 0:
pin 1:
pin 2: sensor de contacte (contacte)
pin 3: sensor d’infrarojos esquerre *
pin 4: sensor d’infrarojos dret
pin 5: LED esquerre *
pin 6: LED dret *
pin 7: brunzidor
pin 8: servo roda esquerra
pin 9: servo roda dreta *
pin 10: Echo ultrasons * (cable vermell) – GND ultrasons (cable negre)
pin 11: Trig ultrasons * (cable blau) – Vcc ultrasons (cable ultrasons)
pin 12:
pin 13:

* pins PWM


A0: sensor llum (LDR) esquerre
A1: sensor llum (LDR) dret
A2:
A3:
A4:
A5: