Diagrames de flux

Diagrames de flux

Com podem explicar de manera entenedora els intrincats algoritmes de les nostres propostes de solució a qualsevol problema? Els enginyers, els informàtics, els economistes, … ho fan gràficament, mitjançant diagrames de flux. Ben fets són molt més efectius que qualsevol redacció.

Un diagrama de flux utilitza símbols amb significats concrets i fletxes que els connecten i representen la direcció dels processos. Aquesta simbologia està regulada per la norma ISO 5807:1985; aquests són els símbols bàsics i el seu significat:

Per fer diagrames de flux tingueu presents aquestes regles:

  • Els DF s’han d’escriure de dalt a baix i/o d’esquerra a dreta.
  • Les fletxes que uneixen els símbols indiquen la direcció del procés.
  • Només poden ser verticals o horitzontals (mai diagonals).
  • Cal evitar l’encreuament de línies. Utilitzeu els connectors per relacionar parts d’un mateix flux representades en llocs diferents.
  • El text dins els símbols ha de ser clar i concís.
  • Tots els símbols poden tenir més d’una línia d’entrada, excepte el símbol final.
  • Només els símbols de decissió poden i han de tenir més d’una línia de sortida.
  • Busqueu exemples. A Internet en trobareu un munt.

Eines per fer diagrames de flux
Fora bo començar sempre fent un esbós del DF amb llapis i paper. Un cop amb les idees clares podeu fer-lo amb el portable Dia o online a Grapholite. Accediu clicant sobre la imatge corresponent:

I si preferiu una eina coneguda, utilitzeu les autoformes de diagrama de flux del processador de text (les trobareu a la barra d’eines Dibuix )