Estalviem energia sense perdre benestar

Estalviem energia sense perdre benestar

Els maldecaps que ens ocasiona una forma de vida basada en el malbaratament energètic han provocat que s’estiguin desenvolupant tecnologies d’aprofitament de fonts d’energia alternatives.
Però no hi ha prou, cal canviar el xip: l’ús racional de l’energia beneficia a tots (excepte a les grans companyies subministradores d’energia).

Estalviar energia sense perdre benestar és possible, veieu com fer-ho amb el joc interactiu L’energia a casa: segueix-li la pista!

ACCEDIR AL JOC

El joc, desenvolupat per l’Institut Català d’Energia, està estructurat en diferents pantalles que corresponen a les diferents estances d’una casa, on es trobaran un seguit d’elements que representen situacions incorrectes relatives a l’estalvi i bon ús de l’energia a casa. A mida que es van resolent les diferents situacions, en un temps limitat, es van sumant punts i es donen un seguit de consells per poder estalviar energia a casa. Un cop resoltes totes les situacions o quan s’hagi esgotat el temps, cal contestar un test de deu preguntes que sumen punts en cas de contestar-les correctament.