Domòtica amb Arduino


Projecte realitzat a 4t d’ESO amb Scratch for Arduino (curs 2013-14). Els programes van ser traduits a codi Arduino el curs 2014-15 pels alumnes de 1r de Batxillerat.

Situacions plantejades

Indicador de climatització
Il·luminació analògica en funció del nivell de llum ambiental
Il·luminació del bany en funció de la presència
Porta d’apertura automàtica
Vàter intel·ligent

Pins i material

pin 0 → TX mòdul bluetooth
pin 1 → RX mòdul bluetooth
pin 2 → sensor PIR. Activació llum bany
pin 5 → led bany. Encesa en funció de sensor PIR
pin 6 → servo apertura porta d’entrada habitatge
pin 9 → 2 leds amb comportament analògic en funció de sensor de llum
pin 10 → led RGB (vermell). Indicador de calefacció encesa
pin 11 → led RGB (verd). Indicador de standby
pin 12 → led RGB (blau). Indicador de refrigeració encesa
pin 13 → brunzidor. Indicador sonor de terra seca al jardí
pin A1 → termistor. Llindar fred: 670 / llindar calor: 710
pin A3 → sensor humitat. Llindar humitat: 300
pin A4 → sensor llum. Llindar dia: 800 / llindar nit: 200
pin A5 → sensor infrarojos. Llindar distancia: 300