Arduinaires Tecno-Lògics

El repte proposat enguany als Tecno-Lògics de 4 ESO: reconversió d’un edifici comercial en desús del nostre barri en edifici d’habitatges domòtics i sostenibles amb pàrquing intel·ligent.
Instal·lacions, electrònica, pneumàtica, robòtica … currículum amb Arduino!

Treballarem amb Arduino Duemilanove, amb Fritzing per definir i representar les connexions físiques, amb S4A, aplicació de Scratch que ens permetrà predefinir la programació de la placa, i … amb tot el que calgui. De moment la representació virtual de l’edifici està en construcció a la illa iBellvitge, al món Espurnik.

Cada equip treballarà sobre un dels 8 espais en els quals s’ha dividit l’edifici, comencem amb Sweet Home 3D per fer els plànols. Descarregueu-lo i executeu-lo des del vostre pendrive. A la web oficial trobareu tutorials.

El nostre lloc de referència serà l’e-spai Ardui-Lògic, on anirem penjant les nostres solucions als petits reptes i projectes intermedis que s’aniran plantejant al llarg del curs. Des d’aquí anirem fent difussió.