Balisa de localització amb Arduino i Scratch

Balisa de localització amb Arduino i Scratch

El nostre primer projecte amb Arduino programat amb S4A: Balisa lluminosa i sonora que emet constantment un missatge en codi Morse (inicials dels alumnes creadors de l’artilugi) i es desactiva en prèmer un polsador. Hem resolt aquest repte després de fer aquests exercicis bàsics sobre control d’entrades i sortides digitals.

Aquesta és la proposta de David S i Eduardo B, que han aconseguit fins i tot crear el codi Arduino del programa, cosa que ha estat bastant senzilla un cop definida l’estructura amb S4A.

Amb aquest treball hem aprés sobre els LEDs, resistències, conceptes d’electrònica bàsica (analògica i digital), així com qüestions bàsiques de programació: estructura, variables i procediments.
Hem utilitzat un LED, un brunzidor i un polsador connectats respectivament als pins digitals 13, 10 i 1 d’Arduino.

El programa

Hem definit els temps com a variables per tal de poder modificar-los fàcilment si cal:

  • Temps d’activació curt, corresponent al punt Morse
  • Temps d’activació llarg, corresponent a la ratlla Morse
  • Temps d’espera entre una lletra i la següent
  • Temps d’espera més llarg abans de tornar a repetir el missatge

BlancCompletHem definit tres nivells de programació:

  • El primer consta d’un subprograma amb les accions corresponents al punt i un altre amb les accions corresponents a la ratlla.
  • El segón consta d’un subprograma per a cada lletra que va cridant al punt i a la ratlla quan correspón.
  • El cos principal del programa va executant ordenadament cada lletra amb les pauses establertes
  • Un cop comprobat el correcte funcionament del programa hem afegit la condició de funcionament: que el polsador no estigui premut.

BlancComplet

… I funciona !!!