Controlant Scratch for Arduino des del navegador

Controlant Scratch for Arduino des del navegador

Com que  Scratch for Arduino permet la creació de sensors remots, podem controlar els nostres Arduinos des de diferents ordinadors mitjançant el navegador d’Internet. De moment només entre ordinadors connectats en xarxa local …

Connectat

Es tracta d’obrir un socket al port 42001 de l’ordinador que té l’S4A funcionant per tal que pugui rebre i enviar informació a qualsevol ordinador connectat amb ell (el protocol només funciona en xarxa local). Per obrir el socket només cal clicar amb el botó dret del ratolí a sobre d’una de les dues darreres funcions del menú Sensors i activar les connexions de sensors remots.

Des d’un altre ordinador (o des del mateix), ens connectem via TCP/IP al que té obert el socket mitjançant el navegador d’Internet, amb l’adreça http://IP:42001 (IP de la xarxa local de l’ordinador amb l’S4A funcionant). A la finestra del navegador ha de sortir el missatge “version “ScratchServer 2.0 alpha”.

Per crear un sensor remot (podem crear tants com vulguem), a l’adreça del navegador cal afegir l’ordre sensor-update=nomsensor=valorsensor. Això crea un nou sensor amb el nom i el valor que haguem assignat. El navegador respondrà amb “sensor-update nomsensor valorsensor” i el nou sensor apareixerà a la llista de sensors disponibles a Scratch.

Per enviar un missatge, a l’adreça del navegador cal afegir l’ordre broadcast=nommissatge.  El navegador respondrà amb “broadcast nommissatge”

Probando, probando … he creat un programa amb S4A per tal de comprovar el partit que podem treure a aquesta funció: segons el valor assignat al sensor remot, en enviar un missatge des del navegador, passa una cosa o una altra.


Gràcies a V. Casado, de l’equip de desenvolupament de S4A, que ens ha guiat fins que hem pogut aconseguir uns dels nostres capficaments amb Scratch des que el meu alumne J. Santiago y jo vam descobrir aquesta possibilitat.