La calculadora de Windows en binari

Amb la calculadora científica de Windows podem treballar amb quatre sistemes de numeració: hexadecimal, decimal, octal, i binari. Treballar en sistema digital està xupat, en binari, també: només cal escollir el sistema en el qual volem treballar i saber quatre cosetes.

Nombre de dígits a considerar en binari

Qword: els darrers 64 bits del nombre (pot contenir fins a 16 dígits)
Dword: els darrers 32 bits (fins a 8 dígits)
Word: els darrers 16 bits (fins a 4 dígits)
Byte: els darrers 8 bits (fins a 2 dígits). Per a nosaltres, aquest tamany és correcte.

Conversió d’un sistema a un altre

Escriure el nombre i definir el sistema de numeració al qual volem convertir-lo:
252 en decimal = 11111100 en binari

Operacions aritmètiques amb nombres binaris

Les operacions no permeses estan desactivades en mode binari. La resta es treballa de la mateixa manera que en sistema digital.
Atenció! La calculadora només és una eina, podem utilitzar-la per comprobar els nostres càlculs mentals, però cal tenir clares les regles de les operacions bàsiques amb nombres binaris.

Operacions lògiques amb nombres binaris

Or (O lógica): 1100 Or 1010 = 1110
Xor (O lógica exclusiva): 1100 Xor 1010 = 110
And (Y lógica): 1100 And 1010 =1000
Not (retorna el nombre invers): 1001 Not acabarà en 0110
Lsh (augmenta el nombre binari en tantes xifres com s’indiqui en binari): 10110 Lsh 11 = 10110000 (11 en binari és 3, per això s’han afegit tres zeros a la dreta)

Totes les possibilitats d’aquesta calculadora

Si voleu conèixer totes les possibilitats de la calculadora de Windows en qualsevol sistema de numeració, feu una ullada a aquest document >>