Màquines elèctriques

El funcionament de les màquines elèctriques es fonamenta en el fenòmen d’inducció electromagnètica: els corrents elèctrics creen camps magnètics i els camps magnètics poden generar corrents elèctrics. Els generadors produeixen electricitat a partir d’energia mecànica, i els motors produeixen energia mecànica (gir) a partir d’energia elèctrica.

GENERADOR ELÈCTRIC. Tot conductor que es mou dins d’un camp magnètic tallant les línies deforça engendra una FEM induïda. Si el conductor és una espira que es mou per mitjans mecànics, s’indueix un corrent elèctric variable que depén de la intensitat del flux magnètic que travesa l’espira en cada moment. Comproba-ho veient el video i activant la següent aplicació.


MOTOR ELÈCTRIC. La interacció entre un camp magnètic i el camp magnètic generat per una espira o solenoide travessat per un corrent elèctric produeix moments i parells de força del conductor respecte de l’eix de gir (moviment circular). Comproba-ho veient el video i activant la següent aplicació.