Automatismes elèctrics

Automatismes elèctrics

Els automatismes elèctrics es representen amb dos esquemes clarament diferenciats: el de potència i el de comandament o control. Les normes UNE 20-004 estableixen els símbols de màquines, aparells i elements a utilitzar en aquests esquemes.

Aquests recursos ens ajudaran a entendre el comandament de motors trifàsics:
•  Circuitos básicos con motores. Pilar Latorre
•  Automatismes amb contactors. Fitxes i Esquemes