Interruptor magnetotèrmic

Interruptor magnetotèrmic

Els elements de les instal·lacions elèctriques estan dissenyats per suportar un corrent nominal. L’interruptor magnetotèrmic s’utilitza per protegir els circuits elèctrics contra les sobrecàrregues i els curtcircuits, augments de corrent que poden arribar a cremar-los. L’ICPM i els PIAs del nostre QCP són interruptors magnetotèrmics.

Aquests interruptors són els succesors dels antics “ploms”, avui prohibits pel REBT, que eren en realitat fusibles amb un fil de plom o de coure al seu interior que es fonia al produir-se una sobrecàrrega en la instal·lació.

El funcionament dels interruptors magnetotèrmics es basa en dos efectes:

Efecte tèrmic
Es produeix una sobrecàrrega quan el corrent que circula pel circuit és més gran que el nominal de la instal·lació (quan connectem massa aparells). En aquest cas, una làmina bimetàl·lica (dos metalls fermament units amb diferent coeficient de dilatació), es dilata per l’excés de calor i es corba fins que activa el mecanisme d’obertura de l’interruptor.
Cliqueu aqui per entendre-ho millor >>

Efecte magnètic
Es produeix un curtcircuit quan els conductors entren en contacte, és a dir quan es connecta un receptor d’impedància (resistència) nul·la (o exageradament petita), produïnt una sobrecàrrega superior a 3 cops la nominal. En aquest cas, el camp magnètic creat per la bobina augmenta i atrau la tija, cas que provoca la desconnexió instantània.
Cliqueu aqui per entendre-ho millor >>

El següent vídeo us ajudarà a entendre com és i com funciona l’interruptor magnetotèrmic: