Ponts 3ESO. Repte aconseguit!

Ponts 3ESO. Repte aconseguit!

Els Tecno-Lògics 3ESO han comprovat les propietats estructurals del triangle dissenyant i construint la maqueta d’un pont amb materials molt poc resistents: barretes de fusta de 15 cm de llargada unides entre si només per cola blanca. Aquest és el resultat del nostre treball.

Gelosia01

La construcció dels ponts ha estat una tasca feixuga per la dificultat de mantenir les peces al seu lloc fins que la cola s’assecava. Donada la dificultat en aconseguir les unions de les barres, la llum dels ponts, que havia de ser d’1 m ha acabat reduint-se a 60 cm. Malgrat això no tots els equips han aconseguit acabar el treball.
Aquests eren els nostres ponts abans de sometre’ls a l’assaig destructiu de la proba de càrrega: Cliqueu sobre les imatges per veure totes les fotos

Pontets

Ponts

La prova de càrrega ha consistit en carregar els ponts amb martells, amb la qual cosa hem comprovat sobre tot l’efecte de la flexió. Tot i que alguns equips no s’ho esperaven, tots els ponts han resistit el pes de tots els martells de l’aula de tecnologia. La diferència en la resistència s’ha comprovat per la deformació patida pels ponts sota aquesta càrrega.