Transformació del moviment

Us presento dos mecanismes que permeten aconseguir un moviment lineal a partir del moviment circular d’un motor. Potser aquestes idees constructives Lego ens poden ajudar a entendre com funcionen i a solucionar algun dels moviments que volem per al nostre robot FLL:

El mecanisme BIELA-MANOVELLA transforma el moviment circular del motor en moviment lineal alternatiu (de vaivè) d’una barra rígida (biela).

El mecanisme PINYÓ-CREMALLERA transforma el moviment circular del motor en avanç o retrocès d’una barra dentada (cremallera).

I recordeu: si voleu reduir dràsticament la velocitat del moviment de sortida o multiplicar brutalment la força del mecanisme, acobleu al motor un VIS SENS FI.

Exemples del llibre Tora no Maki, una joia d’idees constructives Lego que podeu descarregar aqui >>>