Alternatives energètiques

Alternatives energètiques

El nostre model energètic actual és insostenible. La problemàtica derivada ens porta a buscar solucions, algunes tan grotesques com la captura del CO2 per tal de poder seguir consumint combustibles fòssils fins que s’esgotin. Però hi ha d’altres alternatives, aquestes si que són interessants (unes més que altres però).

Alternatives_mapaconceptual

Respecte a les energies renovables:

  • El seu consum a Catalunya només representa un 3,2% del total de les energies primàries. Això si, el 23,2% de l’electricitat prové de centrals en règim especial (any 2009).
  • A la web de Red Eléctrica de España podem assabentar-nos de les dades de producció elèctrica diària que corresponen a cada una de les principals fonts d’energia primàries.

Respecte a altres solucions més dubtoses: