L’avió de paper més òptim del món

L’objectiu del nostre treball de recerca és dissenyar l’avió de paper més òptim: aquell que es mantingui en vol durant el màxim de temps. Potser caldria afegir un segón condicionant, la facilitat d’execució. Els avions de paper són tan populars perquè són tan fácils de construir … i volen!!!!

Així doncs, el nostre objectiu: dissenyar l’avió que tingui la màxima relació senzillesa de construcció / temps de vol.

Comptem amb un equip de disseny format per:

 • David Chapel, Enginyer aeronàutic, que investigarà els principis físics i matemàtics que intervenen en el vol, els factors dels quals depén i les variables que caldrà probar.
 • David Manson, Tècnic aeronàutic, que investigarà i construirà els diferents models d’avions de paper que sometrem a probes de vol, així com les modificacions necessàries per la seva optimització.
 • Adrian Monk, Pilot, que investigarà la influència de les condicions de llançament en el vol i dissenyarà un sistema precís de llançament.

Per on hem de començar:

 • Enginyer:
  • Descripció i definició de les forces que intervenen en el vol. Principis físics que regeixen el vol.
  • Les ales dels avions: forma y superfície. Relació amb la sustentació.
  • Funció dels alerons i dels estabilitzadors en els avions.
  • Definició de les variables a probar. Càlculs necessaris.
  • No saps per on començar? Visita Manual de VueloNASA Glenn Research Center
 • Tècnic:
  • Escull i munta els 12 avions de paper que trobaràs aqui.
  • D’aquests, escull els 5 que t’hagin resultat més senzills de construir i posal’s nom, utilitzant la normativa internacional de matriculació d’aeronaus i l’alfabet fonètic aeronàutic.
  • Envia les instruccions d’aquests 5 models a almenys 10 persones del teu entorn i demana’ls que els reprodueixin i els valorin de 1 (el més senzill) a 5 (el més difícil).
  • Registra els resultats d’aquesta enquesta en un full de càlcul.
  • Construeix amb cura la nostra flota aeronàutica bàsica: 3 unitats de cada un dels 5 models escollits utilitzant paper de tres densitats diferents: paper de ceba, paper d’escriure i cartolina (tots en format A4). Matricula’ls.
 • Pilot:
  • Influència dels corrents d’aire en el vol dels avions. Importància de volar els avions en un ambient controlat, sense corrents d’aire.
  • Disseny i construcció d’un sistema que permeti llançar sistemàticament avions de paper amb la mateixa força i velocitat, variant i fixant l’angle del llançament. Aquest sistema ha de permetre calcular la força amb la que es llança l’avió. Pots inspirar-te aqui.
  • El disseny d’aquest sistema s’ha de poder explicar, justificar i reproduir un cop construït. Cal pensar abans d’actuar, i registrar gràficament totes les idees i accions.

Un cop feta aquesta primera part, caldrà fer càlculs, probes de vol, registre de resultats, modificacions en la forma dels primers models … Tenim feina, nois!