BellBots NXT v.1415. Resum 1r trimestre

BellBots NXT v.1415. Resum 1r trimestre

Tornem a fer descobrir la robòtica als Tecno-Lògics 3ESO amb Lego NXT + Enchanting, software lliure i gratuït que utilitza la interfície gràfica de Scratch sobre el llenguatge de programació LeJOS.
El vídeo recull el resum del treballat durant el primer trimestre per 20 alumnes amb 4 robots:

Fins ara hem aprés, mitjançant petits reptes de descoberta, a controlar els paràmetres dels quals depèn la navegació dels robots, i a utilitzar estructures bàsiques de programació per fer que reaccionin segons les condicions de l’entorn: resposta al contacte, control de la distància amb sensor d’ultrasons i reconeixement de línies a terra amb sensor de llum.

Com a repte final del trimestre ens vam proposar un seguidor de línia des de l’aula de Tecnologia fins a la cantina de l’institut: 25 m de línia blanca sobre terra fosc que el robot va trigar en recórrer 5 minuts. Repte superat!