Refrigeració de microprocessadors

Refrigeració de microprocessadors

Un microprocessador està format per milions de transistors canviant d’estat constantment. Quant més alta sigui la seva freqüència de processat (MHz) més canvis d’estat es produiran per unitat de temps. Cada cop que un transistor canvia d’estat, una part de l’energia elèctrica que consumeix es transforma en calor … llegir més →

Read Article →