Recursos energètics i contaminació ambiental

Recursos energètics i contaminació ambiental

L’extracció, obtenció i utilització dels recursos energètics, especialment dels combustibles, produeix impactes en el medi natural. Hem de desenvolupar-nos, peró cal anar amb compte: hem de procurar que aquests impactes siguin com més petits millor, per tal de preservar l’equilibri de l’entorn.

ProblemesAmbientals

Els principals problemes als que ens enfrontem (cliqueu sobre la imatge)

  • Efecte hivernacle. Consisteix en l’elevació de temperatura que experimenta l’atmosfera a causa de la presència de gasos d’efecte hivernacle, que deixen passar la radiació visible de l’espectre solar i absorbeixen la infraroja (calor) emesa per la Terra.
  • Pluja àcida. Els òxids de sofre (SOx) i de nitrogen (NOx) emesos per la crema de combustibles fòssils, quan entren en contacte amb el vapor d’aigua, llum i oxigen de l’atmosfera es transformen en àcid sulfúric i àcid nítric. Quan aquests àcids són arrossegats per la pluja es produeix aquest fenòmen, que provoca un augment de l’acidesa dels rius i dels sòls.
  • Forat a la capa d’ozó. L’emissió d’una sèrie de gassos juntament amb altres fenòmens naturals, provoca reduccions fluctuants i anormals d’aquesta capa de l’atmosfera.
  • Boires fotoquímiques. Amb unes condicions atmosfèriques determinades, amb inversió tèrmica i falta de vent, es crea sobre les ciutats una cúpula d’aire calent que, carregada de partícules del fum dels cotxes, centrals tèrmiques, indústries, etc., queda retinguda i no s’aixeca.
  • Contaminació radioactiva. Les emissions radioactives durant la vida útil dels combustibles nuclears estan teòricament controlades per estrictes mesures de seguretat. La gestió dels residus radioactius, amb una vida de fins a milers d’anys, en canvi, no està solucionat.

 

Les conseqüències d’aquests impactes

Queden molt clares al documental Una veritat incòmoda, encara que hi ha qui qüestiona molts dels seus arguments. Val la pena fer una ullada a aquest post i mirar el problema d’una manera crítica. De moment, per problemes de temps, tenim prou amb aquest video:

Solucions per paliar aquestes conseqüències

La millor solució és reduir fins a nivells acceptables l’extracció, obtenció i utilització dels recursos energètics. Però ens resistim a fer-ho, la proposta de capturar i soterrar el CO2 que emetem és molt forta, però n’hi ha que ho són encara més. Veieu algunes propostes del més friki clicant sobre la imatge:

Veure la Infografia