Sobre la bicicleta pública

Poc a poc ens anem adonant què totes les nostres reflexions quant a la bici pública ja se les han fet d’altres, què ja existeixen bones idees i solucions … Bé, innovar no vol dir necessàriament inventar. Inventar perque si no té sentit, així que cal investigar el que hi ha … tot és millorable i aplicable.

Ens interessa fer una ullada a una sèrie de webs i documents amb moltíssima informació:

I sobre tot, recordeu el consell d’en Manuel Zarobe: tot projecte ha de tenir un esquelet!