Software lliure

El software lliure (free software) no és necessariament software gratuit. Hi ha software lliure de pagament i software privatiu gratuit. Lliure en aquest cas no es refereix al preu sinò a la llibertat dels usuaris per a executar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software i distribuir-lo modificat.
Aquesta MUD Edu365 ens pot ajudar a aclarir-nos amb aquest tema:

mud

Programes lliures n’hi ha de tota mena. Comproba-ho a cd.org i descarrega el que et calgui … és lliure.

Si vols saber la equivalència en lliure dels programes privatius d’ús més habitual, consulta aquesta taula d’equivalències del departament de tecnologia de l’IES Corona de Aragon.

Els formats dels arxius no són compatibles entre programes lliures i privatius. Si necessites convertir formats de documents, pots fer-ho online a Free File Converter