Com funciona una caixa negra

Com funciona una caixa negra

Allò que anomenem caixa negra són en realitat dos dispositius d’enregistrament de dades i de color taronja que porten tots els avions comercials: el CVR (Cockpit Voice Recorder) registra les converses i els sons de la cabina, i el FDR (Flight Data Recorder) registra un munt de paràmetres tècnics del vol.

black box

Dissenyats per resistir pràcticament qualsevol accident

Aquests equips poden resistir temperatures de fins a 1.100 ºC durant almenys mitja hora, suportar a sobre seu 2.269 kg, impactes de 3.400 cops la força de la gravetat i la pressió d’estar submergit a una profunditat de fins a 6.100 m durant 48 hores. Es munten a la cua de l’avió, on l’acceleració en cas d’impacte és menor i per tant és més probable que quedin en millor estat.

black box

La carcasa de titani està recoberta interiorment per una escuma pàstica especial aïllant de la calor i no és de color negre sinó taronja i amb unes bandes reflectants, per tal de facilitar la seva localització en cas d’accident.

interior d'unaaixa negra

Tenen també una radiobalisa submarina que s’activa automàticament en cas d’accident, emetent un senyal electrònic en una freqüència específia de 37 que arriva a la superfície encara que estigui submergit fins a 4.000 m. Aquest senyal es manté atiu durant un mes.

black box

Funcionament dels aparells

Molt han evolucionat aquestes caixes negres des dels primers mecanismes dels anys 60, basats en cinta magnética, gràcies a la introducció dels circuits de memoria d’estat sòlid (flash) totalment electrònics, que poden emmagatzemar la informació durant anys sense necessitat d’energia. La seva capacitat permet grabar dues hores de sons de cabina i qualsevol moviment que es produeixi a l’instrumental durant un dia sencer. Si els temps de vol són més grans que els suportats pels equips, la nova informació sobreescriu a la anerior, esborrant sempre el més antic. Una altra cosa és el procés de recuperació i interpretació d’aquestes dades, el qual pot durar entre un i dos anys.

interior de la caixa negra

Gestió del procés d’enregistrament de les dades

La unitat d’adquisició de dades de vol (FDAU), situada a la cabina, gestiona tot el procés d’enregistrament de les dades: aquest aparell rep tota la informació recollida pels sensors de l’avió, la processa i l’envia al FDR i al CVR, a la part posterior de l’avió, on queden registrats més de 80 paràmetres, com la altitud i velocitat, la acceleració vertical, pressió en cabina, temperatura, estat dels motors i dispositius mecànics i electrònics, posició de la palanca de canvis i pedals del timó…

flux de dades en un avió

El futur de les caixes negres

El desenvolupament tecnològic apunta cap a la substitució de les caixes negres per transmissions digitals via Internet que enregistrin tota aquesta informació en ordinadors de terra, per tal que es pugui accedir a totes aquestes dades de manera instantània en cas de sinistre, evitant les tasques de recerca que en alguns casos poden arrivar a ser impossibles.