Projecte d'habitatge intel·ligent. Definició dels problemes a resoldre

Projecte d’habitatge intel·ligent. Definició dels problemes a resoldre

El segón pas del nostre projecte ha estat la definició de problemes a resoldre: hem fet un brainstorming general per tal de generar idees sobre possibles situacions susceptibles d’automatització en un habitatge. En aquesta fase no es tracta de pensar si sabem solucionar-les o no, només de proposar idees.


Algunes de les idees que han sortit:

  • porta d’entrada a l’habitatge que s’obri automàticament quan algú s’apropa.
  • porta de garatge que s’obri automàticament quan s’apropi un cotxe.
  • alarma que soni quan detecti moviment no desitjat a l’exterior de la casa i que es pugui apagar amb un codi.
  • quan s’activi l’alarma, que las finestres i les portes es tanquin per que el lladre no pugui sortir fins que vingui la policia.
  • sistema de reg automàtic que es posi en marxa quan el terra està sec i s’aturi quan hi hagi prou aigua.
  • sistema d’il·luminació que mantingui sempre el mateix nivell de llum segons el nivell de llum ambiental.
  • tapa del váter que es tanqui automàticament.
  • sistema d’avís quan hagi poc menjar a la nevera.
  • sistema automàtic de climatització: calefacció quan faci fred i refrigeració quan faci calor.

De totes les idees plantejades cada grup ha escollit tres. La solució dels problemes ha de consistir en: decidir els actuadors i sensors necessaris, dissenyar i muntar el circuit electrònic amb Arduino, programar els comportaments amb Scratch for Arduino i implementar el circuit a la maqueta.