Centrals tèrmiques

Centrals tèrmiques

A les centrals tèrmiques convencionals es produeix energia elèctrica a partir de l’energia tèrmica obtinguda de la combustió d’un combustible fòssil a les calderes.
Malgrat els seus inconvenients ambientals, més del 75% de l’electricitat al nostre pais s’obté a aquestes instal·lacions. Cliqueu si voleu saber on són les principals centrals tèrmiques al nostre país.

Per tal de minimitzar els efectes contaminants i millorar el rendiment energètic d’aquestes centrals, s’estan desenvolupant noves tecnologies: especialment el cicle combinat i la cogeneracióAquests videos mostren el funcionament del cicle combinat i la turbina de vapor:

Siguin o no de cicle combinat, a les centrals tèrmiques cal expulsar l’escalfor generada. aquesta és la funció de les torres de refrigeració. Conegueu el seu funcionament:

Arrivats a aquest punt ja sou capaços de solucionar problemes a les centrals tèrmiques