Transport i distribució d'energia elèctrica

Transport i distribució d’energia elèctrica

Per aconseguir que l’energia elèctrica arribi des dels centres de producció fins als centres de consum és necessària una infraestructura formada per dues grans xarxes de línies elèctriques: la xarxa de transport (alta tensió) i la xarxa de distribució (mitja i baixa tensió).

Clicant sobre la imatge podeu accedir a una infografia que us permetrà conèixer el funcionament del sistema, format per:
línies elèctriques: conductors, suports i aïlladors
estacions: transformadores, d’interconnexió i distribuïdores.
Conegueu la nostra experiència a l’estació receptora Maragall, a BCN i controlat per REE des del Centre de Control Elèctric (Cecoel)

El futur del transport elèctric
El gran problema del transport de l’electricitat són les pèrdues per efecte Joule. Els avenços en els materials superconductors potser permetran en el futur el transport sense pèrdues.

professor Franz de CopenhagueVoleu jugar a enginyers? Des d’aquí podeu:
muntar una xarxa de transport i distribució
controlar la xarxa elèctrica del nostre país